1e – Naar zero emissie Bouwmaterieel

Publicatie Productblad

 

In de transitie naar een uitstootvrije en schone leefomgeving is de verdere verduurzaming van o.a. werk-, voer- en vaartuigen in de bouw een onmisbaar onderdeel. In de structurele aanpak van stikstof, het Klimaatakkoord, de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten en het Schone Lucht Akkoord, zijn doelstellingen en ambities geformuleerd om deze schadelijke emissies terug te dringen. In het programma (Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) worden deze doelstellingen inzake de verduurzaming van mobiele werktuigen, voertuigen en vaartuigen in de bouw gebundeld en gezamenlijk uitgevoerd.

De ambitie is om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Dit gebeurt via transitiepaden die staan voor de werkterreinen met de meeste klimaatimpact. Samen met stakeholders uit de markt, mede-overheden (publieke opdrachtgevers) en kennisinstellingen zijn voor elk transitiepad roadmaps ontwikkeld met daarin de meest realistische route naar 2030.

Overheden en marktpartijen worden nadrukkelijk betrokken en aangesproken een bijdrage te leveren aan de doelstellingen. Verschillende zijn daar al een langere tijd mee bezig. Op de Dag van de Circulariteit komen ervaringen waaronder die van de gemeente Den Haag aan de orde. Hoe zorg je dat de emissie in projecten wordt verlaagd. Hoe kom je van een pilot tot het opnemen van dit doel in alle projecten.

  Marc de Rooy – ministerie van I en W

  Thimo de Nijs – gemeente Den Haag