5b – Uniformering Asfaltmengsels

Lagere temperaturen als norm

De asfaltindustrie is groot verbruiker van fossiele grondstoffen. Enerzijds als grondstof in de asfaltmengsels en anderzijds als brandstof om de mengsels op de gewenste temperaturen te kunnen produceren.

De klimaatdoelstellingen zijn voor hele asfaltindustrie gelijk, hierdoor zijn VBW-asfalt en het AKC met hun leden tot uniformering van het verlagen van de asfalt productietemperaturen gekomen: uitfaseren van HMA.

Het effect van deze uniformering zal zijn dat door het collectief verlagen van de asfalt productietempraturen dat er een enorme hoeveelheid CO2 uitstoot zal worden gerealiseerd.

Vanaf 2025 zal de asfaltindustrie volgens onderstaand overzicht de asfaltmengsels gaan benoemen en volgens de beschreven temperaturen gaan produceren.

Omschrijving Temperatuur
Hot Mix Asfalt (Heet asfaltmengsel) > 140°C
Warm Mix Asfalt (Warm asfaltmengsels) > 100°C tot 140°C
Half Warm Asfalt (Halfwarm asfaltmengsel) > 70°C tot 100°C
Laag temperatuurasfalt < 70°C

Technisch bestaat de mogelijkheid om kwalitatief hoogwaardige asfaltmengsels te produceren die aan alle in Nederland geldende eisen voldoen. Met uniformering wil de asfaltindustrie laten zien dat de klimaatdoelstellingen zonder afbreuk aan kwaliteit te doen zeer goed mogelijk is en haar verantwoordelijkheid neemt.

 

Presentatie 5b-DvdC-Lage-temperatuur-als-norm-12-10-2022.pdf

 

  Ralph Venema – Asfalt Kennis Centrum