5a – Duurzaam STABU bestek

Moederbestek voor de bouw

Ketenstandaard Bouw en Techniek uit Ede beheert meerdere standaarden waaronder DICO, ETIM, NL-SfB en STABU. Samen met Bouwcirculair en CROW die de RAW-systematiek uitgeeft zijn we in 2021 gaan onderzoeken hoe we de MKI een plek kunnen geven in onze standaarden.

In de STABU-systematiek, die wordt gebruikt om bestekken op te stellen in de Woning en Utiliteitsbouw wordt vanaf 2022 dan ook ruimte gemaakt voor MKI-waarden. Dit gebeurt heel eenvoudig door de kenmerken ‘MKI-waarde’ en ‘secundaire toeslagmaterialen’ aan betreffende bouwstofspecificaties toe te voegen.

In de sessie zal dit kort worden toegelicht en wil Ketenstandaard met name het gesprek aangaan over de verschillende standaarden, en het gesprek aangaan over de vragen en wensen vanuit de markt over het beter specificeren van herbruikbare bouwstoffen en materialen.

Ondanks dat STABU vooral opgezet is voor specificeren in de Woningbouw en Utiliteitsbouw, wordt het ook gebruikt voor kunstwerken en kleinere civiele werken.

Om meer te weten te komen over Ketenstandaard en de standaarden kunt u alvast een kijkje nemen op onze website https://ketenstandaard.nl

 

Presentatie 5a-DvdC-STABU-ketenstandaard-12-10-2022.pdf

 

Biobased naast circulair: blijven nadenken

Nu we flinke stappen zetten op het gebied van hergebruik van materialen en vastleggen hiervan in bestekken, is het goed om de bredere context hiervan niet uit het oog te verliezen. Waarom circulariteit? Hoe zit het met toepassen van biobased materialen? Hoe staat circulariteit in verhouding van CO2 en Stikstof? Een heldere uitleg met concrete doelen die houvast geeft bij het zetten van de volgende stappen betreffende circulariteit.

 

Presentatie 5a-DvdC-Biobased-naast-circulair-blijf-nadenken-12-10-1022.pdf

 

  Peter Brouwer –