4b – Circulair Ontwerpen

Het ene fietspad is de andere niet

In Nederland worden veel fietspaden aangelegd. Bij ieder project worden in de ontwerpfase keuzes gemaakt die invloed hebben op kwaliteit en milieu afdruk. Rond dit thema hebben opdrachtgevers en marktpartijen de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een afwegingskader voor het optimale ontwerp voor een fietspad. Er wordt aandacht besteed aan alle facetten die daarbij van belang zijn zoals: randvoorwaarden, uitvoering, onderhoud, gebruik, kosten en milieukosten. Ook wordt verbinding gemaakt met een instrument waarmee op dynamische wijze verschillende varianten kunnen worden afgewogen op LCA en MKI. Het afwegingskader wordt eind dit jaar gepubliceerd.

Presentatie 4b-DvdC-Circulair-ontwerpen-12-10-2022.pdf 

 

   Paul Prinssen – EcoReview

  Arjen Kammeraat – Gemeente Leeuwarden

  Tobias Strating – Roelofs groep