Kennissessie 4e - Het Nieuwe Normaal

Dag van de circulariteit

Kennissessie 4e
Het Nieuwe Normaal

Cirkelstad heeft het initiatief genomen voor het Nieuw Normaal. Het Nieuwe Normaal wordt bepaald door projectevaluaties. Iedere partner levert hiervoor elk half jaar enkele projecten aan. Circulair bouwen vraagt om een integraal perspectief. Het Nieuwe Normaal bestaat uit tien aspecten.

Om circulair te bouwen, is het belangrijk om op al deze aspecten een bepaalde minimumprestatie te halen.

www.hetnieuwenormaal.nl

Sessieleider(s)

Bas Roelofs
Witteveen&Bos