Kennissessie 1b - CO2 beprijzen

Dag van de circulariteit

Kennissessie 1b
CO2 beprijzen

CO2 is maatschappelijk gezien het meest belangrijkste onderdeel daar waar het gaat om het tegengaan van de gevolgen voor het klimaat. Niet alleen in Nederland maar ook en steeds stringenter vanuit Europa. Naast het voorkomen van de productie van CO2 en het beperken van de gevolgen wordt omtrent CO2 ook een financiƫle invulling gegeven. Kortom CO2 heeft financiƫle waarde.

In Nederland zijn daar verschillende organisaties mee bezig, van de Nederlandse Bank tot en met het CO2 beprijzen in projecten (link DNB: https://www.dnb.nl/groene-economie/co2-beprijzing/)

Binnen dit thema gaan verschillende opdrachtgevers in op de wijze waarop en de mate waarin zij het CO2 beprijzen meenemen in hun beleid en ook in uitvoeringsprojecten.

Sessieleider(s)

Laura van den Berg
Provincie Utrecht