Kennissessie 1d - Lagere emissies bouwmaterieel

Dag van de circulariteit

Kennissessie 1d
Lagere emissies bouwmaterieel

Het voorkomen van emissies van bouwmaterieel is erg actueel in Nederland. Het thema krijgt veel aandacht. En terecht naast de reductie van de emissies CO2 gaat het ook om de stikstof problematiek en niet te vergeten de fijnstof. De emissies hebben invloed op onze gezondheid, en de natuur. Kortom het betreft de inzet van zero emissie bouwmaterieel voor een bijdrage aan een positief effect op ons ecosysteem.

Het overgaan naar lagere of zelfs geen emissies gaat vanzelfsprekend niet zomaar. We worden geholpen door de technologische ontwikkelingen. Deze zijn echter nog niet algeheel beschikbaar en gelijkwaardig effectief. Met elkaar zoeken we de ruimte op en geven invulling aan dit thema in projecten.

Bij de presentatie van dit thema wordt ingegaan op verschillende onderdelen:

Sessieleider(s)

Edwin Lokkerbol
ENI
Sil Polman
Gemeente Arnhem