Kennissessie 2a - Optimaal Hergebruik Asfalt

Dag van de circulariteit

Kennissessie 2a
Optimaal Hergebruik Asfalt

Om oud asfalt optimaal her te gebruiken is het nodig te weten waaruit het is samengesteld. Als de opdrachtgever de noodzakelijke informatie bij de aanbesteding aanlevert, kan de aannemer het beste circulaire werk leveren. Om dat allemaal op eenzelfde wijze te doen is door leden van BouwCirculair een standaard ontworpen: Het Freesprotocol.

Aan bod zullen komen:

  • Vooronderzoek over te verwijderen asfaltlagen
  • Wat wil de aannemer weten
  • Het protocol

Sessieleider(s)