Kennissessie 3a - Transitiepad Duurzame Wegverharding: Samen naar 2030

Dag van de circulariteit

Kennissessie 3a 
Transitiepad Duurzame Wegverharding: Samen naar 2030

Vanuit Rijkswaterstaat wordt vorm gegeven aan een gezamenlijk perspectief voor het verduurzamen van Asfaltverhardingen in Nederland door tot 2030 te focussen op uniforme afspraken en meetmethoden, eenduidige monitoring en een gezamenlijke strategie op innovatie. Daarbij wordt gestreefd naar optimale samenwerking tussen partijen in de keten en tussen centrale en decentrale overheden. Kom langs voor de stand van zaken bij de Roadmap 2030.

Bij de presentatie van dit thema kijken we naar:

  • Roadmap 2030: wat is bereikt en hoe gaan we verder?
  • Werken met uniforme cijfers om de MKI van asfalt gezamenlijk te verlagen

Sessieleider(s)

Ludo Hennissen
Rijkswaterstaat