Kennissessie 3d - Projectbegrotingen verrijkt met MKI

Dag van de circulariteit

Kennissessie 3d
Projectbegrotingen verrijkt met MKI

De klimaatwet vraagt overheden om te werken aan de realisatie van de klimaatdoelen voor 2030. Om CO2 te verminderen is inzicht nodig waar de uitstoot plaats vindt en welke kosten de maatregelen om te verminderen eventueel met zich mee brengen. Op deze manier wordt een goed beeld verkregen hoeveel CO2-reductie, als onderdeel van MKI, kost.

Vandaar dat er een koppeling nodig is van de productkosten met de bijbehorende milieukosten. Hiermee krijgen kostendeskundigen en ontwerpers inzicht in de milieukosten van een project en in wat de uitstoot in verschillende fases van het project is.

Deze sessie wordt gegeven in de vorm van een workshop. Na een preview van de software die Ibis hiervoor aan het ontwikkelen is, wordt met de keten besproken op welke wijze en in welke mate hier verder invulling aan gegeven kan worden.

Sessieleider(s)

Rob Wiegers
Brink Software | bouw, infra en vastgoed
Roderik von Maltzahn
Brink Software | bouw, infra en vastgoed