Kennissessie 1a - Biobased Asfalt: waar staan we?

Dag van de circulariteit

Kennissessie 1a
Biobased Asfalt: waar staan we?

Biobased Asfalt staat volop in de belangstelling. Om minder afhankelijk te worden van fossiel bitumen wordt druk gezocht naar hernieuwbare alternatieven. In deze bijeenkomst word je meegenomen in de ontwikkelingen rond het toepassen van Biobased materialen in asfalt. Welke mengsels worden momenteel ontwikkelt en hoe kunnen we zorgen dat de transitie plaats vindt op een manier dat aan de behoeftes van de wegbeheerder voldaan wordt. Naast duurzaamheid zijn betrouwbare levering van de benodigde hoeveelheden grondstoffen, circulariteit (optimaal gebruik van frees materiaal), kosten, korte- en lange termijn eigenschappen van belang.

Bij de presentatie van dit thema kijken we naar:

  • Visie vanuit de wegbeheerder (Provincie Gelderland)
  • Het potentieel van Biobased bindmiddelen als vervanger van bitumen
  • De voortgang van de CIRCUROAD samenwerking (voorheen CHAPLIN): wat is veranderd? wat blijft?

Sessieleider(s)

Rien Huurman
AsfaltNu
Ton Eijkenboom
Ventraco
Joop Groen
Biobased Delta