Kennissessie 2e - Juridisch kader circulaire prestaties

Dag van de circulariteit

Kennissessie 2e
Juridisch kader circulaire prestaties

Eigen initiatief of verplichting. Nederland moet verduurzamen, maar hoe vrijblijvend is die opdracht? Zien marktpartijen in de bouwsector het als hun morele plicht te werken aan verduurzaming en circulair bouwen. Is zelfs sprake van een juridisch afdwingbare verplichting.

Hoe ziet dit, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, eruit.
Wat mag van overheden worden verwacht en wat van de markt?

Een verkennende lezing over een uitdagend onderwerp.

Sessieleider(s)

Edwin Van Dijk
CONSTRUCT Advocaten