Kennissessie 2d - LCA en MKI als ontwerpinstrument

Dag van de circulariteit

Kennissessie 2d
LCA en MKI als ontwerpinstrument

Een technisch goed ontwerp met een milieu impact die zo laag mogelijk is. De ontwerpfase is van groot belang voor de duurzaamheid van een werk. In deze werksessie kijken we eerst naar een afwegingskader, gemaakt door leden van BouwCirculair, voor het ontwerpen van een fietspad. Kiezen we voor bestratingselementen, gestort beton, asfalt of zijn betonplaten een goede optie? Op basis van de juiste technische keuzes, waarbij misschien meerdere toepassingen tot de mogelijkheden behoren, kunnen we kijken naar welke oplossing de laagste milieu impact heeft.

Het instrument LCA en MKI wordt steeds vaker gebruikt om circulaire prestaties te waarderen. Van steeds meer producten en grondstoffen zijn gegevens in databases beschikbaar. Het instrument wordt in de meeste gevallen ingezet als inkoop instrument.

Dat is eigenlijk wel jammer. Immers 80% van de milieueffecten wordt bepaald in de ontwerpfase van een project. Duurzame keuzes tussen varianten is van groot belang voor meer circulariteit en minder CO2. Met de inzet van OntwerpVariant kan dat bereikt worden.

OntwerpVariant geeft een transparante, objectieve, kwantitatieve maatstaf voor duurzaamheid in het ontwerp. Het draagt aan een steeds groter wordende kennisbank voor andere opdrachtgevers en het geeft een helder inzicht om de milieu impact significant te reduceren in het ontwerp.

OntwerpVariant maakt een vergelijking van de milieu impact van product en projectvarianten, over alle levensfases, inclusief de impact van keuzes voor de gebruiksfase, onderhoud en einde levensduur.

Inzet voor ontwerp van een Fietspad, Asfaltweg en Woonstraat

Sessieleider(s)

Paul Prinssen
EcoReview