Kennissessie 2b - Klimaatadaptatie in de praktijk

Dag van de circulariteit

Kennissessie 2b
Klimaatadaptatie in de praktijk

Deze dag staat in het teken van circulair bouwen: bouwen zonder afval – afval als grondstof voor nieuwe producten. Duurzaam bouwen. Maar circulariteit is slechts een van de duurzaamheidsthema’s, want ook biodiversiteit, energietransitie en klimaatadaptatie zijn belangrijke thema’s. Door duurzaamheidsopgaven integraal op te pakken maak je werk-met-werk, vergroot je het draagvlak en versterk je de impact. Maar vaak ontbreken bruikbare instrumenten of toepassingen en landen deze thema’s maar moeilijk bij overheden.

Voor het thema klimaatadaptatie hebben we bij de gemeente Den Haag de doorvertaling gemaakt van beleid naar praktijk door middel van de Haagse klimaatadaptieve toolbox en een handleiding klimaatadaptieve maatregelen. Een aantal maatregelen worden later dit jaar in het Handboek Openbare Ruimte opgenomen en we werken met het principe van ‘Groen, tenzij’. Toch is dit geen garantie voor succes, want hoe zit het met financiën, beheer en kennis? En is groen altijd goed? Deze presentatie geeft inzicht in de dagelijkse zoektocht naar hoe klimaatadaptatie écht buiten landt.

In deze presentatie maak je kennis met:

  • Wegwijzer Den Haag klimaatadaptief
  • De Haagse klimaatadaptieve toolbox
  • Handleiding klimaatadaptieve toolbox
  • Principe ‘Groen, tenzij’

Sessieleider(s)

Sjoerd Radstaak
gemeente Den Haag