Kennissessie 1c - Circulair Slopen (van maatschappelijk vastgoed)

Dag van de circulariteit

Kennissessie 1c
Circulair Slopen (van maatschappelijk vastgoed)

Slopen van gebouwen kan al heel erg circulair. Met de vier productbladen van SloopCircualir kun je al een circulaire basis leggen van meer dan 90%. Met het toevoegen van hergebruik kan je daar nog meer waarde aan toevoegen.

Het circulair slopen is een complex proces. Het is een proces van het inventariseren, waarderen en herwaarderen van grondstofstromen en  functionele onderdelen van een gebouw of object. Om dat op een objectieve en transparante wijze te doen vergt kennis en ervaring. De vraag daarbij is wie de regie hierin neemt. Wie bepaald, wie regisseert de circulaire prestaties van een project en vanuit welk perspectief kunnen we daar meer inzicht in krijgen.

Het thema Circulair Slopen (van Maatschappelijk vastgoed) gaat in op:

  • Circulaire Prestaties: Ervaringen met circulair slopen van maatschappelijk vastgoed

Sessieleider(s)

Roel Hartenhof
Gemeente Nijmegen