Kennissessie 3c - (Proeftuin) Wegfundering: betongranulaat uitfaseren

Dag van de circulariteit

Kennissessie 3c
(Proeftuin) Wegfundering: betongranulaat uitfaseren 

Het is duidelijk. Om het thema circulariteit invulling te geven dienen w te kijken naar de grootste stroom waar grondstoffen heen gaan: Funderingen.

Omtrent funderingen spelen verschillende ontwikkelingen een rol: regeltechnisch (wat kan en mag wel en wat niet), uitvoeringstechnisch en productietechnisch. Dit thema gaat in op de stand van zaken omtrent wegfunderingen. Wat zijn de toepassingen, hoe gaan de grondstofstromen welke ontwikkelingen zijn er.

Er is eind vorig jaar een CROW RAW-werkgroep ‘Verhardingslagen van steenmengsel’ gestart.

De BRBS heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toepasbaarheid van Menggranulaat met huidige geldende en afwijkende percentages Betongranulaat.

Daarnaast zal ingegaan worden op de Proeftuin Wegfundering van BouwCirculair met medewerking van SKG-IKOB en SGS Intron.

Sessieleider(s)

Mark Hofman
Twee R Recyclinggroep
Tom de Water
CROW
Peter Broere
BRBS