Kennissessie 5c - Proeftuin Geopolymeren: constructieve toepassingen

Dag van de circulariteit

Kennissessie 5c
Proeftuin Geopolymeren: constructieve toepassingen

In april 2023 is het vijfjarig monitoringsprogramma geopolymeren beton gestart. Het monitoringsprogramma en praktijk ervaringen met geopolymeren beton zullen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Bosch Beton en TNO presenteren.

Geopolymeren beton wordt o.a. gebruikt om de CO2 emissies van beton te verlagen. Ten opzichte van regulier (Portland) cement kan de CO2-uitstoot tot wel 80% gereduceerd worden. Met geopolymeren beton is alleen minder ervaring. In 2019 hebben TNO, RWS en BouwCirculair samengewerkt om de prestaties van geopolymeren betonwaren en fietspaden in 10 verschillende projecten bij gemeenten en provincies in 2020 en 2021 een jaar lang te monitoren. Dit heeft geleid tot meer kennis en ervaring met geopolymeren beton, waardoor het nu breder wordt toegepast.

In april 2023 is het vervolg project gestart voor circa 10 geopolymeren betonconstructies, zoals fiets- of verkeersbruggen, keerwanden etc. Van deze constructies zal zowel het materiaal als constructief gedrag vijf jaar lang door TNO worden gemonitord. Hiervoor worden de constructies geïnspecteerd en zowel ter plekke als in het lab getest. De resultaten zullen worden gepubliceerd. Gelijktijdig zal SKG-IKOB de functionele prestaties beoordelen.

Dit thema gaat in op:

  • Achtergrond en opzet vijfjarig monitoringsprogramma (TNO)
  • Ervaring met meerdere gemalen en stuwen uitgevoerd in geopolymeren beton (Waterschap Drents Overijsselse Delta)
  • Productie van geopolymeren beton keerwanden en de gerealiseerde milieuwinst (Bosch Beton)

Sessieleider(s)

Roel van der Horst
waterschap Drents Overijsselse Delta
Frank Staal
Bosch Beton
Jeroen Kruithof
TNO