Kennissessie 5b - Monitoring aanbestedingen (EMVI)

Dag van de circulariteit

Kennissessie 5b
Monitoring aanbestedingen (EMVI)

Bij aanbestedingen wordt gewerkt met verschillende instrumenten. In dit thema worden er drie uiteengezet:

Aanpak Duurzaam Asfalt (ADA), een instrument van CROW en Asfalt-Impuls
Dit instrument is opgezet om op een eenvoudige en overtuigende manier de waardes van de Milieukostenindicator (MKI), CO2-reductie en circulariteit te kunnen aantonen. Met behulp van deze krachtige tool, gebaseerd op 5 duurzaamheidscategorieƫn met 5 niveaus, wordt het eenvoudig om duurzaam asfalt in projecten uit te vragen, aan te bieden en te monitoren tijdens de uitvoering. Zodat duurzaam asfalt ook in minder grote projecten een kans krijgt.

Dubotool, een instrument van Drong Omgeving en Techniek
Met Dubotool maken je duurzaamheid meetbaar. Het is speciaal ontworpen om de milieukundige duurzaamheid als gunningscriterium mee te nemen in gemeentelijke en provinciale aanbestedingen. Op die manier kan duurzaamheid op uitvoeringsniveau meetbaar gemaakt worden. Denk aan de CO2-uitstoot, de uitstoot van stoffen bij de productie van materialen, circulariteit en de emissies van fijnstof en stikstof. Ook kan je Dubotool toepassen voor het doorrekenen en vergelijken van duurzame ontwerpkeuzes.

Eco Monitor
Eco Monitor biedt gemeentes, provincies, rijksdiensten & marktpartijen de oplossingen voor het effectief en doelgericht verduurzamen met Levenscyclusanalyse (LCA) & Milieukostenindicator (MKI) in ontwerp & aanbestedingen.

Een standaard werkwijze maakt het mogelijk om uniform, eenvoudig en consistent de gewenste milieu informatie over producten en processen te communiceren en vast te leggen. De werkwijze en informatie zijn voor alle projectfases en de gehele markt toepasbaar, maar zijn initieel gericht op het aanbestedingsproces.

Sessieleider(s)

Barry Groenewoud
Drong Omgeving & Techniek
Lex Waardenburg
Drong Omgeving & Techniek
Roy Voorend
CROW
Paul Prinssen
EcoReview