2d – Circulaire grondstoffen

Beschikbaarheid en eisen aan hergebruik

Binnen BouwCirculair wordt ingezet om de vervallen grondstoffen en materialen zo circulair mogelijk te behandelen. Als hergebruik niet meer mogelijk is dan wordt ingezet op het voor de keten behouden van de grondstofwaarde.

De werkgroep Beschikbaarheid secundaire grondstoffen heeft vanuit de aanpak Spurt 2023 gekeken naar de potentie van en voor beton wat verwerkt kan worden tot toeslagmateriaal als vervanger van zand, grind en wellicht vulstof. Hoeveel beton wordt er gemaakt? Wat is de potentie van hergebruik. Hoeveel andere secundaire grondstoffen zijn er (in potentie) beschikbaar voor nieuw beton?

Kortom veel informatie is er al maar de markt is weerbarstig. Op de Dag van de Circulariteit zal de werkgroep aangeven wat er al wordt gerealiseerd en wat de potentie is waaraan gewerkt moet worden. Tevens zullen aanbevelingen komen voor optimalisatie van de inzet van secundaire grondstoffen in een breed perspectief.

 

 

   Kees van der Plas РDe Hoop Terneuzen