3a – Groenbeheer

Verduurzaming Maai- en Snoeibestek

Het lijkt zo vanzelfsprekend, groen aanleggen is duurzaam. De vraag is echter of het groen daadwerkelijk duurzaam en circulair is aangelegd. Om die vraag te kunnen beantwoorden is een goede uitvraag noodzakelijk. Maar dat is niet zo eenvoudig. Groen aanleggen kan op velerlei manieren worden uitgevraagd en dat leidt tot een veelheid aan vragen en onduidelijkheden bij de inschrijving en beoordeling hiervan. Om hierin duidelijkheid te scheppen werken Daaf de Kok, van BouwCirculair, en Dick Oosthoek, van Stichting Groenkeur, samen aan nieuwe, duurzame en circulaire besteksteksten. Voor maaiwerkzaamheden en snoeien zijn ze klaar. Daarnaast verduurzaamt Stichting Groenkeur vanaf 1 januari 2023 de richtlijnen voor de groenaannemers, boomverzorgers en dakbegroeners, inclusief duurzaam en circulair werken in het groen. Samen met de Vlinderstichting ontwikkelde Groenkeur richtlijnen voor ecologisch bermbeheer. Verder beheert de stichting een aantal persoonscertificaten voor groene werkzaamheden. Tijdens de sessie vertellen we meer over de mogelijkheden om aanleg en beheer van groen in de buitenruimte te verduurzamen.

Meer weten over duurzaam werken, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptie, kom dan naar deze sessie en praat mee over de circulaire verduurzaming van het werk in de groene buitenruimte.

 

   Dick Oosthoek – Groenkeur

   Anke Sweere – Den Ouden 

 Kees Huijgen – Van Doorn Geldermalsen