2b – Toepassing van freesasfalt

Presentatie van Protocol voor overheden

Al decennia lang wordt vrijkomend oud asfalt gebruikt bij de productie van nieuw asfalt. De motivatie hiervoor lag vooral in het verlagen van de kostprijs. Hergebruik van oud asfalt in hoogwaardige deklagen zoals SMA en ZOAB wordt daarom binnen de Standaard RAW Bepalingen niet toegestaan. Deze beperking in hergebruik sluit niet aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van onze maatschappij en dus ook van veel opdrachtgevers.

In 2015 is het klimaat akkoord van Parijs opgesteld. Sindsdien hebben veel opdrachtgevers duurzaamheidsdoelstellingen die zich vertalen in de behoefte aan Circulair, Energie- en Klimaat-neutraal, Duurzaam asfalt.

In de praktijk betekent dit, de productie van asfalt met een hoog aandeel hergebruik zodat de behoefte aan primaire grondstoffen verder reduceert. De productie van dit asfalt bij verlaagde temperatuur zorgt dat de behoefte aan energie en daaraan gerelateerde emissie van CO2 afnemen. Tenslotte moet dit asfalt een hoge kwaliteit hebben zodat het zo lang als mogelijk meegaat waardoor het productie volume van asfalt kan afnemen. Kwaliteit voor kwantiteit.

De kwaliteit van asfalt is in hoge mate, maar niet uitsluitend, het resultaat van de volumetrische samenstelling en de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen. De oorsprong van die grondstoffen – hergebruik uit Urban Mining, of nieuw aan de aarde onttrokken – is hierbij niet relevant. We doen er daarom alles aan om de kwaliteit van teruggewonnen grondstoffen te beheersen en te verbeteren met technieken als scheiden, kneuzen of zeven van oud asfalt krijgen we weer controle over de gradering. Met de toepassing van verjongers brengen we de kwaliteit van bitumen weer op niveau. De beste methode voor het opwaarderen is mede afhankelijk van de aard en hoeveelheid vrijkomend asfalt. Belangrijke parameters zijn:

  • Korrelverdeling
  • Steenslagsoort
  • Bitumengehalte
  • Bitumeneigenschappen (PEN en PI)
  • Soort modificatie
  • Stroefheid (praktijktest)

 

Teruggewonnen materialen hebben bij hun vorige toepassing hun kwaliteit bewezen. Deze bewezen kwaliteit maakt hoogwaardig hergebruik van teruggewonnen grondstoffen ook in deklagen mogelijk. Zo heeft het donormateriaal een belangrijke praktijktest ondergaan. Bij de beoordeling van de polijstweerstand van de steenslag in deklagen kan deze praktijktest van waarde zijn zodat steenslag uit oude deklagen met een gerust hart weer gebruikt kan worden in nieuwe deklagen.

 

Presentatie 2b-DvdC-Freesasfalt-12-10-2022-1.pdf 

   Rien Huurman – Asfaltnu

   Bert Onnink – BAM

   Robert Rouwenhorst – provincie Gelderland