4e – Foodvalley Circulair

Samenwerking in de regio

Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair werkt met 60 partijen uit onderwijs, overheid en ondernemers aan versnellen en versterken van de circulaire economie. In werkplaatsen wordt er samen gewerkt aan kennisdeling, inspiratie en projecten. In de gemeente Veenendaal komen er de komende jaren een aantal Integraal KindCentra (IKC), waarbij de beweging wordt gemaakt naar circulair aanbesteden en uitvoeren. In de sessie bespreken we het perspectief van de gemeente Veenendaal en van de bedrijven die als consortia een plan indienen. Kunnen we in een aantal stappen komen tot een school-as-a-service en hoe werkt de samenwerking tussen overheid als opdrachtgever en bedrijven als opdrachtnemers in een circulaire toekomst?

De presentatie beschrijft de stappen welke de gemeente Veenendaal heeft gezet om in amper 2 jaar van lineair (het ‘traditionele’ aanbesteden) naar circulair aanbesteden (aanbesteden nog voor de ontwerpfase vanuit het systeem van Rapid Circular Contracting / RCC) te komen.

Er wordt een heldere weergave gegeven van de successen maar ook van de hobbels in dit proces zowel aan de zijde van de gemeente (vraag) als de ondernemers (antwoord).

 

Presentatie 4e-DvdC-Foodvalley-circulair-12-10-2022.pdf

 

  Caroline HuismanProgrammamanager Regio Foodvalley

   Alexander van den Buuse – Buro BOOT ook Cirkelstad / Regio Foodvalley Circulair

  Astrid Swartgemeente Veenendaal