4d – Versnelling duurzaam Beton

Naar een nog lagere MKI met gewapend geopolymeer beton

Om de CO2 emissies van beton te verlagen kan geopolymeren beton worden gebruikt. Ten opzichte van regulier (Portland) cement kan de CO2-uitstoot tot wel 80% gereduceerd worden. Met geopolymeren beton is alleen minder ervaring. In 2019 hebben TNO, RWS en BouwCirculair samengewerkt om de prestaties van geopolymeren betonwaren en fietspaden in 10 verschillende projecten bij gemeenten en provincies in 2020 en 2021 een jaar lang te monitoren. Dit heeft geleid tot meer kennis en ervaring met geopolymeren beton, waardoor het nu breder wordt toegepast.

Nu wordt een vervolg project opgezet voor circa 10 geopolymeren betonconstructies, zoals fiets- of verkeersbruggen, keerwanden etc. Van deze constructies zal zowel het materiaal als constructief gedrag vijf jaar lang door TNO worden gemonitord. Hiervoor worden de constructies geïnspecteerd en zowel ter plekke als in het lab getest. De resultaten zullen worden gepubliceerd. Gelijktijdig zal SKG-IKOB de functionele prestaties beoordelen. Het monitoringsprogramma wordt gefinancierd door RWS en ondersteunt door BouwCirculair en het Betonakkoord.

Overweegt u om in 2023 een geopolymeren betonconstructie te realiseren? Kom naar deze sessie. Voor provincies, gemeenten en producenten van geopolymeren beton presenteert Jeroen Kruithof (TNO) het monitoringsprogramma en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen.

 

Presentatie 4d-DvdC-Versnelling-duurzaam-beton-12-10-2022.pdf 

 Presentatie 4d-DvdC-Monitoringsprotocol-12-10-2022-1.pdf

   Jeroen Kruithof – TNO

   Ton van Beek – SKG-IKOB