2c – CO2-Prestatieladder

Gemeenten aan de slag

Veel gemeenten en andere aanbestedende diensten gebruiken de CO2-Prestatieladder voor aanbestedingen in de GWW-sector. Maar de Ladder is niet alleen een aanbestedingsinstrument. Steeds meer gemeenten en andere overheden ontwikkelen eigen CO2-reductie doelstellingen en onderbouwen dit met een managementsysteem en een Laddercertificaat. Practise what you preach!
De laddersystematiek stelt ook eisen aan reducties in de keten. Aanbestedende overheden zijn een bepalende speler in de keten van bouwprojecten. In deze sessie laten we zien hoe de realisatie van eigen doelstellingen, het gebruik van de Ladder als aanbestedingsinstrument én toepassing van andere instrumenten, zoals het Moederbestek van BouwCirculair, elkaar kunnen aanvullen en helpen om de bouw te verduurzamen en meer circulair te maken.

 

Presentatie 2c-DvdC-CO2-Prestatieladder-12-10-2022.pdf

   Vincent Swinkels – SKAO

  Ghislaine Duvalois – SKAO