4a – Biobased in de GWW

Asfalt & Beton

Wat weten we over het toepassen van biobased materialen? Materialen welke binnen een mensenleven weer hernieuwbaar zijn en op natuurlijke wijze beschikbaar komen. Die geen emissie van vastgelegd CO2 uit een heel ver verleden veroorzaken. En bij voorkeur nu CO2 uit de atmosfeer vastleggen. Te denken valt aan: vlas, hennep, hout, gras (miscanthus), Berenklauw, tomatenstengels, waterplanten en schelpen. Biobased materialen in beton worden al ingezet als toevoeging, vervanging van een toeslagmateriaal en nog beperkt als bindmiddel.

Concreet kunnen we CO2 kort cyclisch vastleggen in beton met biobased materiaal, bijvoorbeeld door actieve kool of schelpen als CO2 op te slaan in beton. En tegelijkertijd zelfs als mogelijke vervanger van vliegas.

Beton als materiaal verduurzamen met biobased materialen roept wel vragen op. Bijvoorbeeld de vraag hoe we omgaan met de opslag van CO2 in producten. In veel gestandaardiseerde methodes voor het berekenen van de CO2 impact mag deze opslag niet worden meegerekend, of worden toegekend aan een product. Dit geldt ook voor de veelgebruikte Nationale Milieudatabase.

Om hierin met elkaar verder te komen gaan we tijdens de sessie in gesprek over een drietal voorbeelden uit de praktijk van Millvision, over asfalt en over schelpen.

 

Presentatie 4a-DvdC-Instant-Bitumen-12-10-2022.pdf

 

  Jack Amesz – gemeente Den Haag

   Leon Joore – Millvision