1c – Duurzaam GWW

Aanpak duurzaam GWW

In opdracht van de gezamenlijke provincies is een webbased variant van het Ambitieweb gemaakt. Met deze interactieve variant worden Ambitiewebsessies laagdrempeliger en effectiever: bij elk thema komt het beleid direct in beeld en kunnen projectspecifieke keuzes gemaakt en vastgelegd worden. Via Duurzaam GWW komt dit webbased Ambitieweb beschikbaar voor alle overheidsopdrachtgevers.

Doelen:
1. Kennismaken met het Ambitieweb
2. Tool presenteren als hulp bij circulair bouwen
3. Gebruikservaringen tonen

1. Opening – (CROW)
a. Plek van de tool binnen Aanpak DuurzaamGWW;
b. Missing link: tool als verbinding tussen beleid en uitvoering;
c. Voordeel: katalysator voor ideeën en inspiratie;
2. Gebruikerservaringen
a. Ervaringen van een Provincie en een Gemeente

3. Interactie
a. Ophalen eerste ideeën bij de tool van bezoekers (Menti-meter o.i.d.);

4. Afsluiting
a. Waar kan je de tool vinden?;
b. Hulp bij gebruik via DuurzaamGWW.

 

Presentatie 1c-DvdC-Duurzaam-GWW-12-10-2022.pdf

 

   Lauren van der Meer – CROW