5e LCA en MKI

Feiten en fabels uit de praktijk

“Kunnen we LCA of MKI toepassen, maar dan makkelijk?” Een lang gekoesterde wens staat uit te komen! Complexiteit en beperkte middelen hielden organisaties lange tijd af van grootschalig LCA en MKI gebruik. EcoReview presenteert ontwikkelingen uit het ecosysteem en laat zien hoe de complexiteit langzaam verdwijnt door nieuwe instrumenten, (spel)regels, afspraken en inzichten uit gemaakte fouten. “Het lijkt wel alsof LCA en MKI de afgelopen jaren complexer moest worden, om pas in een verder ontwikkelde vorm versimpeld te kunnen worden” aldus Paul Prinssen van EcoReview. “Die tijd van vereenvoudiging is nu begonnen”. Nog één keer worden niet alleen de feiten en (hardnekkige) fabels van elkaar gescheiden, maar worden ook voorbeelden getoond van organisaties die LCA en MKI robuust toepassen zonder hoofdbrekens voor opdrachtgever of opdrachtnemer.

Adviseurs van EcoReview stonden aan de wieg van toepassing van LCA / MKI in (voor)ontwerp en aanbesteding. Complexiteit leek daarbij altijd een noodzakelijk kwaad. Nu willen zij graag laten zien hoe laag de inspanningen zijn om LCA en MKI te hanteren in diverse fasen van een project of inkoop.

 

Presentatie 5e-DvdC-LCA-en-MKI-12-10-2022-.pdf

 

   Paul Prinssen – EcoReview

   Pieter Stadhouders – EcoReview